Fiataloknak

Alateen

 

Az italozástól megviselt gyerekek gondozására az egyedüli segítségforrásként kezdetben csak az Al-Anon és A.A. gyűlések álltak rendelkezésre. Ezeken a gyűléseken a szüleikkel együtt megtanulták, mi az alkoholizmus és hogy milyen hatást gyakorol a családra. Kaliforniában, 1957-ben egy középiskolás fiú úgy érezte, hogy olyasvalakivel kell beszélnie, akivel azonosulhat. Emellett megszületett az az igény is, hogy létrejöjjön egy újfajta, fiatalokat egybegyűjtő Al-Anon csoport, amit Alateennek hívtak. Az Al-Anon Csoportok szerves részeként az Alateen csoportok tagjai is ugyanazt a programot kezdték követni .

Nagyon nehéz helyzetben van az a fiatal, akinek szülője, mostohaszülője, nagyszülője, barátja, testvére vagy más, hozzá közel álló ember ivásproblémával küzd. Az ivásprobléma nagyban befolyásolja a fiatalokkal való bánásmódot, és erős nyomokat hagy azok formálódó világszemléletén. Az Alateen gyűléseken a fiatalok olyan korukbeliektől kapnak támogatást és megértést, akiknek hasonló nehézségekkel kell megküzdeniük.Hogyan jött létre az Alateen?

Az alkoholista családok tinédzser gyerekei hamar felismerték, hogy az ő problémáik különböznek a felnőtt tagokétól. Ez az igény hívta életre 1957-ben az Alateent. Egy 17 éves fiú, akinek édesapja A.A. tag, édesanyja pedig Al-Anon tag volt, meglehetős sikerrel igyekezett megoldani a problémáját az A.A.-tól átvett Lépések és szlogenek alkalmazásával.

Szülei bátorításával megkért öt másik, alkoholista szülők tizenéves gyermekét, hogy csatlakozzanak hozzá és alapítsanak csoportot, más tizenévesek megsegítésére. Az ötlet sikeresnek bizonyult, és a csoportok száma növekedésnek indult.

A WSO (az Al-Anon Családi Csoportok Világszolgálati Irodája) cikkeket publikált róluk, ennek eredményeként 10 új Alateen csoport került regisztrálásra, és 1958-ra az Igazgató Testület már 31 új csoportot jelentett be, (további 39 volt alakulófélben), valamint ama döntésüket, hogy Alateen Bizottságot alapítanak.

1957-ben a kaliforniai Alateen csoportok előterjesztették publikálásra a Fiatalok és az alkoholista szülő című kiadványt. Ezt követően számos könyv és pamflet készült, emellett az Alateen újságja, az Alateen Talk (Az Alateen megszólal), és az Alateen Tells It Like It Is (Az Alateen elmondja úgy, ahogy van) c. videó-kazetta (már nincs forgalomban).

1962 végére 203 regisztrált csoport volt, és az Alateen program átterjedt más országokba is. 1964 áprilisában a Világszolgálati Iroda Alateen részlege új munkatárssal bővült, hogy levelezzen a tagokkal és a csoportokkal, ingyenes irodalom csomagokat küldjön ki az újonnan alakult csoportoknak és válaszoljon az érdeklődő szakmabeliek kérdéseire.

2003-ban az A-Anon Family Group Headquarters Inc. (Al-Anon Családi Csoportok Központ) Küldött Testülete lépéseket tett, hogy gondoskodjon az Alateen Szolgálatba bevont Alateen és Al-Anon tagok biztonságáról. A Küldött Testület 2003-as Alateen Indítványa megkövetelte, hogy a Világszolgálati Konferencia Összetételében részt vevő összes Al-Anon Régió állítson fel Alateen biztonsági és követelményeket, és alkalmazzon eljárást az Al-Anon tagok az Alateen szolgálatban c. tanúsítvány megszerzéséhez.

2010-ben már számos Alateen pamflet, prospektus és könyv létezik; a negyedévenként megjelenő újság, az Alateen Talk (Az Alateen megszólal); valamint szolgálati anyagok az Alateen csoportok szponzorainak. Világszerte 1700 Alateen csoport működik.

 Az Alateen meghatározása

 

Az Alateen, az Al-Anon Családi Csoportok ifjúsági része: olyan fiatalok közössége, akiknek életét befolyásolja/befolyásolta egy családtag vagy barát ivása. Megosztjuk egymással tapasztalatainkat, erőnket és reményünket.

Elismerjük, hogy az alkoholizmus családi betegség, mivel hatással van mindannyiunkra, fizikailag éppúgy, mint érzelmileg és lelkileg. Habár nem tudjuk megváltoztatni vagy irányítani szüleinket, elhatárolódhatunk problémáiktól, amellett, hogy továbbra is szeretjük őket. Nem csatlakozunk semmilyen más szervezethez, és nem megyünk bele semmiféle vitába. Elsődleges célunk, hogy megoldást találjunk a saját problémáinkra. Mindig gondosan megőrizzük egymás, valamint az A.A és Al-Anon tagok névtelenségét.

A Tizenkét Lépést önmagunkra való alkalmazása eredményeképpen elkezdünk fejlődni spirituálisan, lelkileg és érzelmileg. Mindig hálásak leszünk az Alateennek, hogy ilyen egészséges és nagyszerű programot kaptunk tőle, ami által megélhetjük az életünket és még élvezhetjük is azt!Üzenet a szülőknek

 

Egy Alateen csoportszponzor (az ifjúsági csoport felnőtt vezetője) mondja az Alateenről:

Alateen csoportszponzorként különleges helyet töltök be gyermeke életében. Az én feladatom, hogy útmutatást adjak a gyűlésen a fiataloknak, és hogy biztonságot teremtsek a fiatalok szabad megnyilvánulásainak. A szponzor nem tanár, inkább magáról beszél, mintsem oktasson. Nem veszem fel a szülő szerepét, nem vehetem át a helyét. Azt tanuljuk, hogyan tiszteljük emberként a gyermeket, és ahogy tiszteletben tartjuk a dolgaikat, ők megtanulják, hogy megbízhatnak bennünk.

Ne feledjük, az Alateen NEM:

  • terápiás program
  • ivás- vagy drogproblémás fiatalok programja
  • a szülőkre, vagy másokra való panaszkodás fóruma
  • az a hely, ahol “megjavítjuk” a gyereket.
  • bébiszitter szolgálat
  • szociális menedékhely
  • büntetőtábor, hanem a felépülést szolgáló eszköz

Remélem, közvetíteni tudom bensőséges köteléket, mely gyermekéhez fűz. Azt hiszem, ez kiderül abból a tényből is, hogy minden héten találkozom velük. Minden egyes alkalommal, ahogy azokra a gyerekekre gondolok , akiknek sikerült segíteni, és azokra a boldog pillanatokra, melyeket a velük való közös munka folyamata során kaptam, megerősödik bennem az Alateenben való hitem.

Ha bármikor kétsége támadna afelől, hogy szeretteinek szüksége van-e az Alateenre, ne feledje: nem kell ahhoz inni, hogy valaki az alkoholizmus hatásaitól szenvedjen.

(Részlet az Al-Anon Családi Csoportok “Kedves Apu és Anyu!” című tájékoztatójából.)


HOGYAN SEGÍTHETEK GYERMEKEMEN?

 

A betegség elmagyarázása

Nem nehéz azzal áltatnunk magunkat, hogy a gyermekek úgysem tudják, mi zajlik körülöttük. De ha igazán őszinték vagyunk, be kell ismerjük, hogy a gyerekek igenis tudatában vannak, hogy valami szörnyűség zajlik. A gyermekeknek csodálatraméltó képességük van a valóság kezelésére. A betegség misztikumba burkolása és a hazugságok sokkal rémisztőbbek egy gyermek számára, mint a betegség kézzelfogható magyarázata.”

(Al-Anon Családi Csoportok, “Hogyan segíthetek a gyermekeimen?” pamflet)

A segítség elérhetető: a család problémáira az Al-Anon Családi Csoportok nyújtanak választ. Sok helyen van Alateen gyűlés, mely a család tinédzser tagjait szólítja meg. A fiatalok azonban az Al-Anon gyűlésekre is bemehetnek. Az Alateenek átlagéletkora 13-18 év, sőt vannak csoportok, ahol a 13 év alattiakat is szeretettel várják. Az Alateen tagok megosztják tapasztalatukat, erejüket és reményüket, a problémaivóval való bánásmódot pedig az Alateen programon keresztül sajátítják el. A csoportok vezetője egy-egy megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező Al-Anon tag (lehetőleg nem az Alateen tagok szülei közül).

Ha gyermeked túl fiatal, hogy Alateen csoportba járjon, a legjobb segítség, ha te magad eljársz Al-Anon csoportgyűlésekre. Ezt ahhoz a helyzethez lehet hasonlítani, amit a repülőgépeken tanítanak: először a saját oxigénmaszkodat kell feltenned, csak utána indulhatsz a többiek megsegítésére. Ahogy a többi, hasonló helyzetet megélt taggal való tapasztalatcserén keresztül minél többet megtudsz az alkoholbetegség természetéről, annál jobban hozzá tudod segíteni gyermekedet, hogy megtanulja az ivásproblémával küzdő családtaggal való bánásmódot.